Περιφέρεια Κρήτης, 31 Ιουλίου 2019

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν οι μελέτες του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής ομάδας Θεοχ. Τσούτσος), για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 20 ΤΟΕΒ (Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων) του νησιού.

Πρόκειται για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), στόχος του οποίου είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ΤΟΕΒ, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τους μελετητές, η εξοικονόμηση πόρων φτάνει το 30% – 60% ανά περίπτωση, ενώ, θα η συγκεκριμένη δράση θα συμβάλλει πέρα από την οικονομία και στην μέγιστη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας στο νησί.

#let’s keep it green …