Θέσεις

Μάρτιος 29, 2019, Παρασκευή

Περιβάλλον – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

Θέσεις

Η ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος κυρίως λόγω της ρύπ

Read More
Μάρτιος 29, 2019, Παρασκευή

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – Από το όραμα στην καθημερινή δράση

Θέσεις

Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, τόσο μεταξύ των Π

Read More
Μάρτιος 29, 2019, Παρασκευή

Δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού

Θέσεις

Ο θεσμός της Περιφέρειας είναι κοινός σχεδόν σε όλα τα κράτ

Read More
Μάρτιος 29, 2019, Παρασκευή

ΚΡΗΤΗ – ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέσεις

Η μετεξέλιξη της  μεγαλύτερης Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Read More
Μάρτιος 29, 2019, Παρασκευή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε

Θέσεις

Η συμμετοχική δημοκρατία αποτελεί την αυθεντικότερη έκφρα

Read More